asasasas

Amigurumi lācītis

Amigurumi ir radies Japānā un tās ir mazas tamborētas lellītes (dzīvnieciņi, cilvēciņi, sejiņas utt.), kas tiek pildītas ar sintētisko vati. Man pirmais darbiņš , ko varat tagad novērtēt, ir lācītis. Zemāk ir pamācība kā pie tāda tikt. Varbūt var likties, ka tas ir sarežģīti un grūti un apraksts ir tik šausmīgi garš, bet īstenībā to var uztamborēt vienā vakarā.
Man bija vajadzīga dzija, tamboradata (1 mm), sintētiskā vate (piem. no kāda veca spilvena) un adata ar ko pēc tam visas detaļas sašūt kopā.

amigurumi-lacitis
Galva.
1) uzmet 2 gaisa cilpas;
2) 2. cilpā iztamborē 6 īsos stabiņus (stabiņš bez apmetuma);
3) tad katrā stabiņā iztamborē 2 īsos stabiņus, kopā jāsanāk 12 stabiņiem;
4) vienmērīgi pievienojam 6 īsos stabiņus (18 stabiņi);
5) vienmērīgi pievienojam 6 īsos stabiņus (24 stabiņi);
6-7) iztamborē katrā stabiņā 1 īso stabiņu (24 stabiņi);
8) vienmērīgi pievienojam 6 īsos stabiņus (30 stabiņi);
9-10) iztamborē katrā stabiņā 1 īso stabiņu (30 stabiņi);
10) vienmērīgi noņemam 6 stabiņus (24 stabiņi);
11) vienmērīgi noņemam 6 stabiņus (18 stabiņi);
12) vienmērīgi noņemam 6 stabiņus (12 stabiņi) un piepilda galvu ar sintētisko vati;
13) vienmērīgi noņemam 6 stabiņus (6 stabiņi) un nostiprinām dzijas pavedienu, atstājot aptuveni 15-20 cm garu „astīti”, lai vēlāk varētu galvu piešūt pie pārējā ķermeņa.

amigurumi-lacitis
Ausis
1) uzmet 2 gaisa cilpas;
2) 2. cilpā iztamborē 6 īsos stabiņus un nostiprina dzijas pavedienu tāpat kā tamborējot galvu.

amigurumi-lacitis
Purniņš
1) uzmet 5 gaisa cilpas;
2) iztamborē katrā cilpiņā 2 īsos stabiņus (10 stabiņi);
3) turpina tamborēt otrā pusē, katrā cilpiņā 2 īsos stabiņus (20 stabiņi);
4) tad iztamborē katrā stabiņā 1 īso stabiņu (20 stabiņi) un nostiprina dzijas pavedienu.

amigurumi-lacitis
Priekšējās ķepas
1) uzmet 2 gaisa cilpas;
2) 2. cilpā iztamborē 5 īsos stabiņus (5 stabiņi);
3) iztamborē katrā stabiņā 2 īsos stabiņus (10 stabiņus);
4) iztamborē katrā stabiņā 1 īso stabiņu (10 stabiņi);
5) vienmērīgi noņem 3 stabiņus (7 stabiņi);
6) iztamborē katrā stabiņā 1 īso stabiņu (7 stabiņi);
7) pievieno 1 īso stabiņu (8 stabiņi);
8) pievieno 1 īso stabiņu (9 stabiņi);
9) pievieno 1 īso stabiņu (10 stabiņi);
10-11) iztamborē katrā stabiņā 1 īso stabiņu (10 stabiņi) un piepilda priekšķepu ar sintētisko vati;
12) iztamborē katrā otrajā stabiņā vienu īso stabiņu (5 stabiņi) un nostiprina dzijas pavedienu.

amigurumi-lacitis
Pakaļējās ķepas
1) uzmet 2 gaisa cilpas;
2) 2. cilpā iztamborē 6 īsos stabiņus (6 stabiņi);
3) katrā stabiņā iztamborē 2 īsos stabiņus (12 stabiņi);
4) vienmērīgi pievieno 4 īsos stabiņus (16 stabiņi);
5) iztamborē katrā stabiņā 1 īso stabiņu (16 stabiņi);
6) pēc kārtas noņemam 5 stabiņus (11 stabiņi);
7) pēc kārtas, virs iepriekš noņemtiem stabiņiem, noņemam 3 stabiņus (8 stabiņi);
8-9) iztamborē katrā stabiņā 1 īso stabiņu (8 stabiņi);
10-13) pievieno 1 īso stabiņu (9-12 stabiņi);
14) noņem 4 stabiņus (8 stabiņi) un piepilda pakaļējo ķepu ar sintētisko vati;
15) iztamborē katrā otrajā stabiņā (4 stabiņi) un nostiprina dzijas pavedienu.

amigurumi-lacitis
Vēders
1) uzmet 2 gaisa cilpas;
2) 2. cilpā iztamborē 6 īsos stabiņus (6 stabiņi);
3) katrā stabiņā iztamborē 2 īsos stabiņus (12 stabiņi);
4) vienmērīgi pievieno 6 īsos stabiņus (18 stabiņi);
5) vienmērīgi pievieno 6 īsos stabiņus (24 stabiņi);
6-7) katrā stabiņā iztamborē 1 īso stabiņu (24 stabiņi);
8) vienmērīgi pievienojam 5 īsos stabiņus (29 stabiņi);
9-12) katrā stabiņā iztamborē 1 īso stabiņu (29 stabiņi);
13) vienmērīgi noņem 5 stabiņus (24 stabiņi);
14) katrā stabiņā iztamborē 1 īso stabiņu (24 stabiņi);
15) vienmērīgi noņem 6 stabiņus (18 stabiņi);
16) vienmērīgi noņem 5 stabiņus (13 stabiņi);
17) katrā stabiņā iztamborē 1 īso stabiņu (13 stabiņi);
18) vienmērīgi noņem 5 stabiņus (8 stabiņus) un piepilda vēderu ar sintētisko vati);
19) iztamborē katrā otrajā stabiņā (4 stabiņi) un nostiprina dzijas pavedienu.
amigurumi-lacitis
Tagad piešujam galvai klāt ausis un purniņu (šūšanas laikā piebāžam ar vati), uzšujam actiņas (var piešūt pērlītes vai podziņas), deguntiņu un mutīti.
Beigās pie vēdera piešujam priekšķepas, pakaļējās ķepas un galvu. Tas arī ir viss, veiksmīgu darbošanos!
amigurumi-lacitis
P.S. – Katrs pats pēc saviem ieskatiem un izjūtām var mainīt tamborējamo rindu, stabiņu skaitu. Jo biezāka dzija, jo vairāk būs vajadzīgi stabiņi un būs grūtāk uztamborēt mazu lellīti.

9 thoughts on “Amigurumi lācītis”

  1. Sveika! Pievienot 6 īsos stabiņus nozīmē, ka tu vienmērīgi kādā no iepriekšējā rindā iztamborētiem cilpiņām/stabiņiem iztamborē vairāk kā vienu īso stabiņu. Piemēram, pirmajā rindā tev bija iztamborēti 4 īsie stabiņi un tev ir dots uzdevums pievienot vienmērīgi vēl 2 īsos stabiņus, tad otrajā rindā tu iztamborē pirmajā cilpiņā/stabiņā 2 īsos stabiņus, tad nākamajā cilpiņā/stabiņā iztamborē 1 īso stabiņu, tad atkal 2 īsos stabiņus un beidz rindu ar 1 īso stabiņu nākamajā cilpiņā/stabiņā. Pievienojot 4. īsajiem stabiņiem vēl 2. īsos stabiņus, nākamajā rindā tev vajadzētu galā būt 6 cilpiņām/stabiņiem.

Comments are closed.