asasasas

Skaista, skaista Jāņu diena pār visām skaistākā…

skaista-skaista-janu-diena-par-visam-skaistaka

Kad meijas ir izkārtotas, vainagi nopīti, lielie ugunskuri iekurti un ir nedaudz iestiprinājušies ar mājās sietu vai veikalā pirktu sieru, izdzerts kāds kauss garda alus, bet vēl ne tik daudz, lai paši sacerētu Līgo dziesmām vārdus, tad Cocoblogs iesaka iemācīties vismaz dažus no senāk dziedātiem Līgo dziesmu pantiem (līgo, līgo paši pēc izvēles skandiniet klāt), lai lustīgāk’ līgošan’.

***
Nāc nākdama, Jāņa diena,
Mēs jau tevis daudz gaidāmi:
Govis gaida zāļu kroņu,
Meitas skaņas līgošanas;
Meitas skaņas līgošanas,
Puiši alus padzeršanas;
Puiši alus padzeršanas,
Mīksta siera paēšanas.

***
Kas tos Jāņus ielīgoja?
Mūsu pašu ciema ļaudis.
Jauni puiši, jaunas meitas,
Tie tos Jāņus ielīgoj’.

Līgo, Jāni, līgo, Jāni,
Nu tā tava vārda dien’.
Sieru, sieru, Jāņu māte,
Rītu būsi Jāņu dien’.
Atnāks Jāņi, aizies Jāņi,
Nebūs tev ko pacienāt.

***
Pūt, Jānīti, vara tauri,
Pašā Jāņu vakarā.
Lai sanāca Jāņu bērni,
Lai dziedāja Jāņu dziesmas.

Lai atnesa Jāņu zāles,
Lai iedzēra Jāņu alu.
Lai uzkoda Jāņu sieru,
Lai atnesa darvas mucas;

Lai darīja vainadziņu,
Lai gaidīja Jāņu rītu;
Lai gaidīja Jāņu rītu,
Kā saulīte rotājuse.

***
Visu gadu Jānīts nāca,
Nu atnāca šovakari.
Pušķojami savus vārtus
Ar ozola zariņiem.

Visu gadu dziesmas krāju,
Jāņu dienu gaidīdama.
Kad atnāca Jāņu diena,
Pa vienai risināju.

Visu gadu puķes kopu,
Jāņu dienas gaidīdama.
Kad atnāca Jāņu diena,
Tad saliku vaiņagāi.

***
Es pazinu to celiņu,
Kur gājuši Jāņa bērni:
Viss celiņis nokaisītis
Baltijiem ziediņiem.

***
Līstiet lieti, kad līstieti,
Jāņu nakti nelīstiet,
Lai nemirka Jāņu bērni,
Jāņu zāles lasīdami.

***
Līgojati Jāņu nakti,
Nava gara Jāņu nakte:
Te saulīte norietēja,
Te uzausa gaišumiņš.

***
Trīs dieniņas velējosi,
Jāņu dienas gaidīdama,
Kad atnāca Jāņu diena,
Balts krekliņis mugurāi.

***
Pūt Jānīti vara tauri,
Kalniņā stāvēdams,
Lai nāk ciema zeltenītes
No maliņu maliņām.

***
Visu gadu dziesmas krāju,
Jāņu dienu gaidīdama.
Nu atnāca Jāņu diena,
Nu dziesmiņas izdziedamas.

Līsti, lietiņ, citu dienu,
Nelīst’ Jāņu vakarā.
Salīs manas Jāņu zāles,
Salīs manas papardītes.

***
Kas gulēja Jāņu nakti,
Tas ne velnam nederēja.
Neredzēja Jāņu naktes,
Kā ziedēja papardīte;

Kā ziedēja papardīte
Zeltītiem ziediņiem;
Kā dziedāja Jāņu bērni,
Kā dimdēja tautu zeme;

Kā dimdēja tautu zeme,
Sili, meži locījāsi;
Kā zvēroja darvas mucas,
Kā saulīte rotājāsi.

***
Kas tumšāi vakarāi,
Pļavas, mežus skandināja?
Jāņa bērni skandināja,
Jāņa tēvu slavēdami.

Jānitimi treji vārti,
Visi treji izpušķoti.
Pa vienami gani nāca,
Pa otriemi pieguļnieki.
Pa trešiemi Jāņa bērni
No maliņu maliņām.

Jāņa māte, Jāņa māte,
Sargā savas Jāņa meitas;
Ciema puiši kājas āva,
Uz viņāmi domādami.
Jāņu nakti nepazinu,
Kura meita, kura sieva;
I sievām, i meitām,
Visām zīļu vainadziņi.

Līgojiet, līgojiet,
Es vairāk nelīgošu;
Man noņēma vainadziņu
Pašā Jāņu vakarāi.

***
Tur man tika Jāņos iet,
Kur lustīga Jāņu māte;
Kur lustīga Jāņu māte,
Tur lustīga līgošan’.

***
Dārga, dārga tā zālīte,
Ko plūc Jāņu vakarāi.
Lapu rāvu – ortu devu,
Zaru lauzu – pusdālderi.

Pār pļaviņu pāriedama,
Pļavas dziesmu nodziedāju;
Man piebira pilnas kurpes
Zilu ziedu, zelta rasas.

***
Nelīst lietus, nelīst lietus,
Šodien lietus nevajaga, šodien lietus nevajag.
Salīs manas Jāņu zāles,
Salīs paši Jāņu bērni.

Dod, Dieviņi, saules gaisu,
Dzen lietiņu jūriņāi!
Lai iekūra Jāņa bērni
Kalnā Jāņa uguntiņu.

***
Nāc nākdama Jāņu diena,
Tevi gaida lieli, mazi.
Tevi gaida lieli, mazi.
Jāņu zāles lasīdamis,
Redzēj’ lielu mušu baru
Tur gulēja kaimiņmeitas
Melnu muti grāvmalāi.

Es pasaucu sacu kranci,
Lai iet mutes nolaizīti.
Man krancītis gudris sunis
Meitām mutes nemazgāja.

Jāņu māte suņus rīda,
Uz kūtiņas stāvēdama,
Lai nenāki jauni puiši,
Lai guļ sētas maliņāi.
Tie ir lieli viltinieki,
Manu meitu gribētāji.

Avots: Līgo dziesmas „Visi gaida Jāņu dienu”, izd. „Liesma” 1991

4 thoughts on “Skaista, skaista Jāņu diena pār visām skaistākā…”

  1. neaprot atarpību starp ‘velēties’ un ‘vēlēties’. Viena pantiņa sākumā jābūt- 3 dieniņas velējos(mazgāju veļu)

Comments are closed.